Condiciones generales de uso

Condicions Generals de compra on line Santulana.
1 - Generals :
Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya , inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears per santulana amb CIF nombre ___ , amb destinació a persones físiques .

Tot comanda feta a Santulana implica necessàriament a títol de condició essencial , determinant i imprescindible , l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de Santulana vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent . A més , el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen , així com a tot comanda posterior , amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Santulana. El fet que Santulana no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat .

Llei aplicable i jurisdicció competent . La interpretació i l'execució de les condicions , així com tots els actes que es siguin conseqüència d'elles , quedaran sotmesos al dret espanyol , llevat que hi hagi disposicions d'ordre públic contràries a això .

2 - Preus :
Els preus publicats en la web són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic . Tots els preus són amb l' IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda , qualsevol canvi de taxa d' IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a la web de Santulana

Les ofertes sobre productes en venda en euros es mostraran en l'apartat " Ofertes" o s'indicarà a la fitxa del producte i , si no s'indica el contrari , seran vàlides mentre es mostrin en pantalla .

3 - Diferents maneres de pagament:
En formular la comanda , el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en euros mitjançant:

Recollida en tenda: No suposa cap mena de despesa sempre i cuant s'avisi de que es vindra a recollir i es pugui pactar l'hora i el dia de recollida

Tranferència bancaria: pot tardar uns dies en fer-se vàlida, el paquet s'enviara un cop rebem l'import.

Pay pal: Sobrira una nova pàgia on es podra efectuar el pagament des de pay pal sempre i cuant el client i tingui un compte.

Contrarrembols: El preu d'enviament es majores major ja que ens regim pel preu impost per Correus.


4 - Producte :
Les ofertes presentades per Santulana són vàlides dins del límit de les existències disponibles . Santulana es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció d'stock


Les fotografies , grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda només són orientatius ja que el producte es artesanal i no comprometen de cap manera al venedor .

5 - Enviaments :
Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada a la comanda .
Per defecte , les factures s'enviaran a l'adreça electrònica indicada pel client en l'hora de la seva alta en la web Santulana
Els dissabtes , diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.
No obstant la seva demora no implicarà ni anul · lació de la comanda ni indemnització.

Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament .
Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament .
Per a enviaments fora d'Espanya i Portugal consulteu-nos .

Inscriu-te a la nostra Newsletter!! Gaudiràs de descomptes i estaràs informat de tot!

* indicates required

Mètodes de pagament segurComparteix-nos a les xarxes ♥